РЕМОНТ НА КОМПЮТРИ

Ремонт на компютри е установяване на неизправни или некоректно работещи компоненти и замяната им с изправни.

Най-често изгаря захранващият блок, а по-рядко дънна платка, процесор или твърд диск. Обикновено в този случай компютърът просто не се стартира.

Не са рядко случаите когато захранващият блок, поради колебания в захранващото напрежение или просто от старост (изтекъл времеви ресурс), е причина за изгубване работоспособността на много от компонентите в компютъра.

Ако компютърът произволно се рестартира по време на работа, повредата може да бъде слабо, остаряло захранване или некачествено сглобяване. Рядко се случва рестартирането да е в резултат на неизправна памет или поради други причини.

В много случаи за грешките в компютъра, като правило, е виновна оперативната памет (RАМ) или неправилно инсталиране на софтуера, като в по-редки случаи проблемът за това може да се окаже видео карта, захранване или некачествено сглобяване.

За съжаление, при работа на компютър с операционна система Windows рано или късно се появават грешки, дори и операционната система да е инсталирана коректно. За отстраняване на тези грешки е достатъчно преинсталирането на Windows и правилно инсталиране на всички необходими драйвери. В този случай не е необходим ремонт, а просто настройка на компютъра.

Ако не можете самостоятелно да определите и отстраните възникналите проблеми в своя компютър, позвънете ни и донесете компютъра в нашия сервиз за ремонт на компютри.

В рамките на един ден (понякога повече), ние определяме неизправните модули и ги заменяме с нови (с подходящи гаранции), предварително съгласувайки с клиента разходите за тази поправка. По принцип, може да се комбинира ремонт на компютри с обновяване на същите.