РЕМОНТ НА МОНИТОРИ

Ремонт на монитори: кога е необходим?

Ремонт на монитор се налага, когато възникне проблем, който налага нуждата от компютърен специалист

Ремонт на монитор не може да се извърши от човек, който няма необходимите познания, освен в някой случаи, когато повредата е свързана с нуждата от смяна на кабел или захранване.

Първият сигнал, който говори, че имате проблем с монитора е липсата на образ. Ако включвайки компютъра, не се появи образ, но чувате, че самият компютър работи, то има няколко варианта да разберете какъв е проблемът.

Други проблеми, които могат да се появят при работата с монитора са замазана картина, трептене или примигване.

Проверете дали не сте разбутали настройките на монитора и цветовете не са станали прекалено тъмни. Ако яркостта и контрастът не са настроени, то може да не виждате нищо, дори и мониторът да си е съвсем наред.

Проверете кабелите, тъй като често пъти един грешно свързан кабел може да доведе до липсата на образ на монитора.

Вижте дали нямате проблем с видеокартата. Ако компютърът е прегрял, то е възможно тя да изключва, за да се предпази от изгаряне. Извадете картата и я сложете отново.

Проверете дали нямате проблем с драйверите. Такъв може да има, ако мониторът се включва и се появява образ при включването на компютъра, но по време на работа образът изчезва или при стартиране на операционната система. В такъв случай може да се наложи да преинсталирате драйверите. Има такива, които имат собствени драйвери, но често пъти върши работа и преинсталирането на драйверите на видеокартата.

Свържете монитора към друг компютър, ако имате възможност ,за да разберете повече за проблема. Ако мониторът тръгва на другия компютър, то вероятно проблемът се крие в самия компютър. Ако при включването към другия компютър, мониторът отново не работи, то проблемът е в самия него.

Ако при включването мониторът ви издава познатия звуков сигнал, то вероятно проблемът се крие в платка, кабел, модул памет или процесора. Ако обаче, след включването на монитора не се чуват вентилаторите, то причината е в самия компютър, не в монитора. Сменете кабела и захранването,ако тогава отново не се чуват звуците, типични за работещ компютър, наистина е време на занесете монитора и компютъра в компютърен сервиз.

Кои са най-честите проблеми, които налагат ремонт на монитори?

Повреда на инвертора – това може да доведе до тъмен екран, тъй като инверторът отговаря за яркостта на цветовете.

Повреда на лампите на подсветката – тогава екранът ще бъде тъмен или мътен. За да се отстрани проблемът се сменят лампите, като те могат да изгорят поради прекомерно натоварване, механична повреда или просто да изгорят.

Ива и варианти, при които ремонтът се оказва по-сложен и скъп от закупуването на нов монитор; Такива са повреда на матрицата и повреда на платката за управление на процесора.

В повечето случаи проблемът с монитора е свързан с електрониката и може да се отстрани лесно и без много средства. При проблем, който не оправдава ремонта, е по-добре да си закупите нов монитор.

Важно е да се знае, че независимо какъв е проблемът, е добре той да бъде диагностициран от специалист, а това става най-добре в компютърен сервиз специализиран и в ремонт на монитори.