СМЯНА КЛАВИАТУРА

Подмяна на клавиатура за лаптоп

Клавиатури за лаптопи цени

Клавиатура на лаптоп залята с течност

Какви мерки трябва да се предприемат ако върху клавиатурата попадне течност?

Внимание! Не опитвайте да премахнете влагата със сешоар, защото горещият въздух може да разтопи клавишите, което ще затрудни последващия ремонт.

1. Да се изключи лаптопа от контактната мрежа…
2. …след което веднага да се изключи акумулатора. Акумулаторът по принцип е фиксиран със закопчалки, на едната от които има предпазител ограничаващ случайното разкачване на батерията. Този предпазител трябва да се разблокира преди да се извади акумулатора.
3. Ако течността е попаднала върху акумулаторната батерия, трябва да се подсушат металните контакти и корпуса на батерията със суха кърпа или салфетка.
4. Лаптопът да се постави на равна повърхност с клавиатурата надолу, за да може да изтече попадналата в него течност. Трябва да се внимава да не попадне течност върху дисплея, защото от влагата ще се наруши контактуването на матрицата, което ще доведе до нереално възпроизвеждане на цветовете.
5. Ако нямате нужната квалификация, не се опитвайте да ремонтирате лаптопа и клавиатурата му. Опитите за самостоятелно ремонтиране обикновено водят до затруднен и оскъпен сервизен ремонт.
6. Лаптоп залят с течност трябва възможно най-бързо да се диагностицира в специализиран сервиз за лаптопи. Влагата в корпуса на лаптопа може да предизвика корозия в контактите на системната платка, което води до скъпо струващ ремонт или пък до нуждата от замяна с нова.

Повреда клавиатура на лаптоп от механично въздействие

Какво трябва да се направи при повреждане на клавиатура на лаптоп?

1. При отделени бутони от клавиатурата не трябва да се правят опити за ремонт, за да не се повреди закрепването. Отделените бутони и елементи на закрепването заедно с лаптопа се доставят в специализирания сервизен център.
2. Не трябва да се правят опити за залепване на бутоните към съответните места, защото при попадане на лепило в контактите на клавиатурата следва ремонт с пълно разглобяване на лаптопа.
3. При силен удар на клавиатурата причинил деформация на корпуса, веднага трябва да се извади акумулаторната батерия на лаптопа, за да се избегне късо съединение в захранващата система.

Клавиатура на лаптоп не работи

1. Клавиатура на лаптоп може да откаже да работи при заразяване на операционната система с вируси или след инсталиране на програмно обезпечение съдържащо вреден код.
2. Възможно е да е премахнат драйвера за клавиатурата в диспечера на устройствата.
3. Понякога клавиатурата не работи при възникване на проблеми в операционната система.
4. Често клавиатурата престава да работи при повреда чипсета на дънната платка на лаптопа. Нормално това се съпровожда с отказ от работа на USB-портовете.